Změna č. 1 Územního plánu Mořkov

pdf A. Textová část + B. Textová část odůvodnění včetně textu s vyznačením změn (pdf, 1 MB)

A. Grafická část změny č. 1formou průsvitek k původním výkresům
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 169 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres-urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 485 KB)
pdf A.3 Hlavní výkres-doprava (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 450 KB)
pdf A.4 Hlavní výkres-vodní hospodářství (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 490 KB)
pdf A.5 Hlavní výkres-energetika, spoje (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 496 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 896 KB) + pdf legenda (pdf, 255 KB)

B. Grafická část odůvodnění změny č. 1formou průsvitek k původním výkresům
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 3 MB) + pdf legenda (pdf, 1 MB)
pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 341 KB)