Koordinované závazné stanovisko k zamýšlenému záměru např. stavbě, terénním úpravám,…

03. Pojmenování (název) životní situace

Koordinované závazné stanovisko k zamýšlenému záměru např. stavbě, terénním úpravám,…

04. Základní informace k životní situaci

Posouzení záměru nebo činnosti podle § 4 zák. č. 183/2006 Sb.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Projektant, investor, občan.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti na odboru životního prostředí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním formuláře žádosti o koordinované závazné stanovisko, kde je důležité vybrat a vyznačit účel, pro který bude stanovisko vydáno.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí ve stanovených úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Popis záměru, projekt, situaci v mapě, nebo jiná dokumentace týkající se záměru.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska – formulář je k dispozici na odboru životního prostředí.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není předepsán správní ani jiný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obvykle do 30 dnů, ve výjimečných případech déle.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou další účastníci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Kontakt, například telefon pro řešení nejasností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle stavebního zákona.

18. Jaké jsou související předpisy

Správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou sankce

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel získá vyjádření odborných pracovníků na odboru ŽP, ODaSH a Odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Dotazem na odboru, na webových stránkách města a prostřednictvím informačního servisu městského úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Ivana Boková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

07.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Neurčitý.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace