Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Povolení úpravy stavu zvěře

04. Základní informace k životní situaci

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti přijímají podle § 39 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, od uživatelů honiteb žádosti o povolení úpravy stavu zvěře. Úprava (snížení) stavu zvěře v honitbě bývá zpravidla nutná za účelem snížení škod působených zvěří na zemědělských plodinách a lesních porostech.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (orgán státní správy myslivosti), v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podává uživatel honitby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti osobně či poštou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Uživatel honitby v žádosti uvede, o kterou honitbu se jedná, u kterých druhů zvěře žádá o povolení úpravy (snížení) stavu a o kolik kusů. Uvede důvod žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti a formuláře na webu města.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti. Ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

MěÚ Nový Jičín orgán ochrany přírody a krajiny, AOPK Správa CHKO Poodří (vydávájí závazné stanovisko).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání dle poučení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pokuty podle ust. § 64 odst. 3 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, až do výše 200 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Způsob a náležitosti žádosti.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace