Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Čestné občanství obce

04. Základní informace k životní situaci

Čestné občanství města Nový Jičín je pocta, kterou uděluje město Nový Jičín  v souladu s ust. § 36 zákona o obcích. Z této pocty nevyplývají zvláštní práva ani povinnosti. Čestné občanství je čestným osobním vyznamenáním. Čestný občan je zapsán do pamětní knihy města a udělení čestného občanství je zaznamenáno v kronice města.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na udělení čestného občanství může podat člen Zastupitelstva města Nový Jičín. Osoba oprávněná jednat jménem politické strany, hnutí, zájmového sdružení apod. a občan města Nový Jičín mohou návrhy na udělení čestného občanství podávat prostřednictvím člena Zastupitelstva města Nový Jičín. O udělení čestného občanství rozhoduje Zastupitelstvo města Nový Jičín na základě písemného návrhu, který musí obsahovat jméno, příjmení, místo narození a podrobné zdůvodnění zásluh. Zastupitelstvu města bude návrh předložen po předchozím projednání v Radě města Nový Jičín.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Čestné občanství uděluje Zastupitelstvo města Nový Jičín jako :

  • výraz ocenění mimořádných zásluh o město Nový Jičín,
  • zvláštní projev úcty významným představitelům regionální, národní, evropské a světové politiky, vědy, kultury a sportu, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a věhlas města Nový Jičín,
  • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu životů občanů nebo záchranu historických a kulturních hodnot města Nový Jičín.

Čestné občanství může být udělováno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti. Čestné občanství lze udělit také in memoriam.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu na udělení čestného občanství obce prostřednictvím člena Zastupitelstva města Nový Jičín.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Divadelní 1, odboru správních agend.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze řešit prostřednictvím zastupitelů města. Kontakt na zastupitele města Nový Jičín lze získat na sekretariátu starosty města.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady nejsou vyžadovány, návrh na udělení čestného občanství však musí mít požadované náležitosti a to jméno a příjmení osoby navržené k ocenění, místo narození a podrobné zdůvodnění zásluh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není třeba.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta není stanovena, návrh musí projít nejbližším zasedáním rady města a následně bude předložen na jednání zastupitelstva města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další součinnost není vyžadována.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny, o návrhu rozhoduje s konečnou platností zastupitelstvo města.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou uplatňovány.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend.

26. Kontaktní osoba

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.11.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace