Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta nebo odcizení osobního dokladu

04. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen chránit občanský průkaz a cestovní pas před ztrátou, odcizením poškozením nebo zneužitím (§ 35 odst. 5 písm. a) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, § 32/1a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu hlásí osobně držitel občanského průkazu, ztrátu cestovního pasu hlásí držitel cestovního pasu, za držitele mladšího 15 let hlásí ztrátu nebo odcizení zákonný zástupce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nebo cestovního pasu je povinen držitel ohlásit neprodleně. U občanského průkazu i cestovního pasu končí platnost ztraceného nebo odcizeného dokladu ohlášením ztráty nebo odcizení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášením ztráty nebo odcizení (vyplněním příslušného tiskopisu nebo sepsáním zápisu) na příslušném úřadu.

Občan je povinnen:

  • ohlásit neprodleně pověřenému úřadu nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,
  • ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii České republiky (dále jen „policie“) nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky,
  • ohlásit neprodleně pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo v zahraničí, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,

Držitel občanského průkazu je povinen ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu.

Za držitele občanského průkazu může poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu ohlásit jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně, na ulici Divadelní 1.

Oznámení lze učinit u kteréhokoliv obecního úřadu obce  s rozšířenou působností, u matričního úřadu v celé republice,  na ministerstvu vnitra (v případě, že současně podává žádost o OP), v případě odcizení je možno ohlásit tuto skutečnost též  policii.

V zahraničí je nutné nahlásit ztrátu na příslušném zastupitelském úřadě.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru správních agend, úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, v prvním poschodí, k dispozici je vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště a pracovníky (kanceláře č. 205 a 206 a 209), s nimiž se životní situace v úředních dnech a hodinách řeší.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k prokázání totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o ztrátě občanského průkazu a oznámení o ztrátě cestovního pasu – formuláře jsou k dispozici přímo na odboru správních agend

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky za oznámení ztráty občanského průkazu nebo cestovního pasu se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Držitel oznamuje ztrátu nebo odcizení neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu je uložena povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická služba dosud není přípustná.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
  • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při ohlášení ztráty nebo odcizení dokladů není vydáváno rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušením povinnosti chránit občanský průkaz  a cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením a zneužitím se dopustí přestupku podle  § 65 odst. 1 písm. a), zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech  a 34a/1a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v obou případech lze uložit pokutu do výše 10 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovníci na Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyřízení občanského průkazu a Vyřízení cestovního pasu, provedení změn v cestovním pasu.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

26. Kontaktní osoba

Milada Chlapíková

Petra Klotzmannová

Adéla Pavelková

Ing. Jitka Matuschková

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.8.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.8.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Závislé na změně právních předpisů na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace