Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Odepření vydání cestovního pasu

04. Základní informace k životní situaci

Občanovi může být odepřeno vydání cestovního pasu v případě, bylo-li mu podle zvláštního právního předpisu uloženo omezení, spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. ( § 23 zákona č. 329/1999 Sb.. o cestovních dokladech)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O odnětí cestovního dokladu se rozhoduje v trestním řízení   podle zvláštního právního předpisu (trestní řád).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

08. Na které instituci životní situaci řešit

Tuto situaci řeší úřad obce s rozšířenou působností, v  Novém Jičín tedy na odloučené pracoviště Městského úřadu, na ulici Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín jako úřadu obce s rozšířenou působností, řeší tuto životní situaci odbor správních agend– úsek evidence obyvatel OP a CD. Pracoviště cestovních dokladů je umístěno v prvním poschodí,  použijte vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště a pracovníky (kanceláře č. 205 a 206 a 209), s nimiž se životní situace v úředních dnech a hodinách řeší.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nikoliv účastník řízení ale dotčeným subjektem jsou orgány, které rozhodly o uložení omezení, spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovníci na odboru správních agend– úsek evidence obyvatel OP a CD

Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

26. Kontaktní osoba

Milada Chlapíková

Petra Klotzmannová

Adéla Pavelková

Ing. Jitka Matuschková

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace