Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vyřízení osvědčení k cirkevnímu sňatku.

04. Základní informace k životní situaci

Prohlášení o uzavření manželství mohou učinit snoubenci i před příslušným orgánem církve, a to před osobou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než 6 měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci se dostaví osobně na příslušný matriční úřad, požádají o vydání osvědčení k církevnímu sňatku a doloží všechny ostatní doklady , jako by hodlali uzavřít občanský sňatek (podrobnosti viz životní situace – manželství).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Požádáním o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Životní situace se řeší na matričním úřadu , v jehož správním obvodu má být manželství před orgánem církve uzavřeno.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Má-li být církevní sňatek uzavřen ve správním obvodu matričního úřadu Nový Jičín, řeší životní situaci MěÚ Nový Jičín, odbor správních agend,úsek matrik, odloučené pracoviště Divadelní 1, 1. poschodí, kancelář č. 202.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci předloží doklad totožnosti a další doklady-viz životní situace manželství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o vydání osvědčení není zákonem stanoven.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Osvědčení se vydá bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách… v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není-li žádosti o vydání osvědčení k církevnímu sňatku vyhověno, vydá se rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat do 15 dnů od jeho oznámení (doručení), a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Uzavření manželství.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend- úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

Renáta Hyklová
Petra Bedrichová
Bc.Radka Bednaříková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace