Dítě se závažnými a opakovanými poruchami chování a jednání

03. Pojmenování (název) životní situace

Dítě se závažnými a opakovanými poruchami chování a jednání.

04. Základní informace k životní situaci

Veškeré situace, které souvisí s problémovým jednáním dítěte a které jsou opakované či dlouhodobé (např. útěky z domova, záškoláctví, zneužívání návykových látek, trestná činnost).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče, osoby odpovědné za výchovu dítěte, dítě,  a to i bez vědomí zákonných zástupců. Každý občan je také oprávněn upozornit na závadové chování dětí, nebo na to, že rodiče porušují nebo zneužívají práva vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každé oznámení je prošetřeno, specifické podmínky nejsou stanoveny.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí, a to buď osobně, písemně (možné i e-mailem) nebo telefonicky a sdělit veškeré podstatné informace.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Novém Jičíně a nebo v některé z dalších obcí v daném správním obvodu Městského úřadu Nový Jičín, a to: Rybí, Straník, Kojetín, Kunín, Bludovice, Hostašovice, Suchdol nad Odrou (Kletné), Jeseník nad Odrou (Blahutovice, Hrabětice nad Odrou, Hůrka, Polouvsí), Starý Jičín (Dub u N.J., Heřmanice u Polomi, Janovice u N.J., Jičina, Palačov, Petřkovice u S.J., Starojická Lhota, Vlčnov), Bartošovice, Bernatice nad Odrou, Hladké Životice, Hukovice, Šenov u Nového Jičína, Libhošť, Sedlnice, Životice u Nového Jičína, Hodslavice, Mořkov

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že se občan obrátí na Městský úřad Nový Jičín, s kurátorem pro děti a  mládež. Je vhodné se domluvit předem  telefonicky, aby byl pracovník na pracovišti, může se stát, že z různých důvodů nemusí být přítomen.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, přijímáme i anonymní sdělení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud to časové možnosti dovolují, tak jednáme bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni, kteří mohou sdělit podstatné informace k osobě dítěte a jeho nejbližšího okolí. Státní instituce a neziskové organizace, které se podílejí na řešení daného problémů.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, a jinými institucemi, případně návštěva odborných pracovišť.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využívat tuto službu vzhledem k intimitě údajů, se kterými se pracuje respektive pouze pro první kontakt občana se sociálním pracovníkem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Úmluva o právech dítěte sdělení č. 104/1991 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Poučení o opravných prostředcích obsahuje každé správní rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do 50.000,-Kč za:

maření výkonu ochranné výchovy dítěte, nebo narušení výchovy dítěte svěřeného do výchovy jiného občana, nebo pěstounské péče
ponechání dítěte bez náležitého dozoru
ponížení nebo použití nepřiměřeného opatření vůči dítěti v úmyslu ponížit jeho lidskou důstojnost

Pokuta až do 20.000,-Kč za:

nespolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Jsou k dispozici během pracovní doby u sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Středisko výchovné péče Nový Jičín: http://www.svp-novyjicin.cz/

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Dítě zanedbávané, týrané a zneužívané viz životní situace

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Richard Pešat, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Miroslava Scholze, DiS., kurátor pro děti a mládež

Telefonní čísla a emaily najdete telefonním seznamu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí.