Povodně

03. Pojmenování (název) životní situace

Povodně

04. Základní informace k životní situaci

Informace o možném vzniku, průběhu a odstraňování následků povodní.

Ve většině případů je blížící se povodňová vlna většího rozsahu známá dostatečně dlouho předem. Občané budou o stupni rozsahu povodně vyrozuměni prostřednictvím rozhlasu, televize, policie, povodňovým orgánem města prostřednictvím městského rozhlasu a budou mít dostatek času a informací ke zvládnutí situace.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Povodňový orgán města Nový Jičín, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Městská policie Nový Jičín, občan města.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dotazy a oznámení je možno provést: telefonicky, osobně, e-mailem, faxem.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámením nebo dotazem.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Povodňový orgán města Nového Jičína, oddělení hospodářské správy a krizového řízení, odbor životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě vzniku mimořádných událostí na místě vzniku mimořádné události, v budovách městského úřadu Nový Jičín, s Povodňovým orgánem města Nový Jičín, s Oddělením hospodářské správy a krizového řízení Městského úřadu Nový Jičín, s Odborem životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Armáda České republiky, Zdravotní záchranná služba, neziskové organizace (ADRA, Člověk v tísni, Český červený kříž), dobrovolníci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce se všemi oprávněnými i dotčenými účastníky řešení krizové situace.

Ochraňovat zdraví, život a majetek.

Zabezpečit osobní doklady a pojistné smlouvy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.novyjicin.cz

www.hladiny.cz

www.pod.cz

www.chmi.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. 254/2001 Sb., vodní zákon
Zák. 240/2000 Sb., krizový zákon

18. Jaké jsou související předpisy

Povodňový plán města Nový Jičín, resortní směrnice a nařízení.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle platné legislativy.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Odkaz na webové stránky města https://www.novyjicin.cz/krizove-a-mimoradne-udalosti/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

http://www.hzscr.cz/menu-ochrana-obyvatelstva.aspx

http://www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení hospodářské správy a krizového řízení Městského úřadu Nový Jičín.

26. Kontaktní osoba

Vedoucí oddělení hospodářské správy a krizového řízení Městského úřadu Nový Jičín.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Do odvolání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace