Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Pohledávka města Nový Jičín za třetí osobou.

04. Základní informace k životní situaci

V případě tíživé finanční situaci, kdy občan není schopen uhradit své pohledávky vůči městu (pokuty, místní poplatky aj.) ve stanovené lhůtě, může požádat o zaplacení ve splátkách.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pouze samotný dlužník, případně jím písemně zplnomocněná osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemná žádost, zaplacení správního poplatku. Následuje vydání rozhodnutí o povolení splátek daně (splátkový kalendář).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o splácení, případně osobní jednání.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úsek pohledávek finančního odboru.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úsek pohledávek kanc. č. 111, ve stanovených úředních hodinách, Jana Řehořová a Ivana Andršová.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo jiný doklad osvědčující totožnost žadatele, vhodné je i mít s sebou příslušné rozhodnutí o udělení pokuty nebo o vyměření místního poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsán, je možné však využít předtištěného formuláře k dispozici na úseku pohledávek.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání žádosti dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, uhradit lze v hotovosti na pokladně, složenkou i převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákonem lhůty nejsou stanovené, rozhodnutí o splátkovém kalendáři se obvykle vydává do 1 měsíce po zaplacení správního poplatku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Internet.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Občanský soudní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení splátek daně (splátkový kalendář) není odvolání přípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení splátkového kalendáře – ztráta možnosti splácet pohledávku (dluh) a následuje povinnost zaplatit pohledávku najednou.

21. Nejčastější dotazy

Na výši pohledávky, možnost splátek.

22. Další informace

V případě, že občan neřeší své pohledávky vůči městu Nový Jičín, nereaguje na výzvu k zaplacení nedoplatku a ani nevyužije možnosti splátkového kalendáře, město Nový Jičín vymáhá tyto pohledávky daňovou exekucí (exekuční příkaz na mzdu, účet v bance atd.) nebo exekucí soudní s využitím služeb soudního exekutora, kde však exekuční náklady, které je povinen zaplatit dlužník, převyšují mnohonásobně původní dlužnou částku.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úsek pohledávek finančního odboru

26. Kontaktní osoba

Jana Řehořová (tel. 556 768 383), Ivana Andršová (tel. 556 768 244).

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor finanční.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace