Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Výjimka ze silničního ochranného pásma komunikace.

04. Základní informace k životní situaci

Provádění činností v ochranném pásmu na silnicích II., III. tříd.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba – žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek dané zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – v úseku silničního hospodářství a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, IČO, situační plánek, vyjádření či smlouva s vlastníkem dotčené komunikace a stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přesné určení místa, účel a rozsah činnosti a uvedení jména, příjmení, data narození nebo IČ toho, kdo zodpovídá za činnost.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: ywmb4nc, případně e-podatelna.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 31, § 32 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška zákona č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje – odboru dopravy a chytrého regionu, uplatňuje se na MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy a silničního hospodářství – úsek silničního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

Tomáš Hodslavský
Pavel Žáček

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace