Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Provozování stanice měření emisí.

04. Základní informace k životní situaci

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba – žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek daných zákonem č. 56/2001 Sb, v platném znění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – v úseku silničního hospodářství a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Typ stanice měření emisí, značky a typy vozidel, pro které bude prováděno měření, místo provozovny, termín předpokládaného zahájení provozu, popis objektu, příjezdu a parkoviště, seznam technologického vybavení, kladné vyjádření stavebního úřadu, výpis rejstříku trestů, stanovisko hygienické služby a doklad o pověření výrobce vozidla zřídit specializované pracoviště opravny – § 63 a § 64 zákona č. 56/2001 Sb.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek činí 1500,- Kč, lze jej uhradit v pokladně MěÚ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: ywmb4nc, případně e-podatelna.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhláška č. 211/2018 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje – odboru dopravy a chytrého regionu, uplatňuje se na MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy a silničního hospodářství – úsek silničního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

Tomáš Hodslavský
Pavel Žáček

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace