Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Zaevidování leasingu

04. Základní informace k životní situaci

Změna údajů v evidenci vozidel.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník i provozovatel vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení velkého technického průkazu, osvědčení o registraci (malý technický průkaz), leasingové smlouvy, úředně ověřené plné moci, evidenční kontrola ne starší 10-ti pracovních dnů a dokladu totožnosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní účastí na evidenci vozidel a předložením výše uvedených dokladů.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy a silničního hospodářství – v oddělení registru vozidel a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedeny v bodě č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vyplněná žádost o zápis změn údajů, která je k dispozici v čekárně nebo u přepážky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek činí 800,- Kč a lze jej uhradit v pokladně MěÚ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Zda musí být předložen originál velkého TP, zda musí být evidenční kontrola.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – oddělení registru vozidel.

26. Kontaktní osoba

Bc. Libor Macíček

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.9.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.9.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Dle pokynu Ministerstva dopravy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace