Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vyřazení vozidla z provozu, prodloužení vyřazení vozidla z provozu.

04.  Základní informace k životní situaci

Podání žádosti o vyřazení vozidla z provozu nebo prodloužení vyřazení vozidla z provozu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

Vlastník silničního vozidla osobně nebo na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace

  • Předložení technického průkazu, odevzdání osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) a registračních značek (počet kusů dle druhu vozidla), popř. přiložení plné moci, pokud vlastník nejedná osobně (nemusí být ověřená), doklad totožnosti.
  • Pokud vyřazení vozidla trvá déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, je vlastník povinnen neprodleně oznámit adresu umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití (lze provést pouze na registračním místě, kde byly registrační značky a osvědčení o registraci uloženy).

07. Jakým způsobem můžeme zahájit řešení životní situace

Dostavit se na registr vozidel a předložit výše uvedené doklady.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností v České republice.

V Novém Jičíně se jedná o Odbor dopravy, oddělení registru vozidel – odloučené pracoviště Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy, registr vozidel v úředních hodinách:
PO, ST:  08:00 – 11:00  12:00 – 17:00
ÚT, ČT:  08:00 – 11:00  12:00 – 14:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedeny v bodě č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vyřazení vozidla z provozu je k dispozici v čekárně nebo na přepážce, popř. na stránkách Ministerstva dopravy ČR – www.mdcr.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vyřazení vozidla z provozu činí 200,- Kč. Za prodloužení vyřazení vozidla z provozu se poplatek neplatí.
Poplatek lze hotově nebo platební kartou uhradit na pokladně MěÚ nebo na přepážce.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška 343/2014 Sb. o registraci vozidel

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

21. Nejčastější otázky

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace), je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – oddělení registru vozidel

26. Kontaktní osoba

Magda Radiměřská
Kateřina Turková
Kateřina Dobešová
Marcel Garčár

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.03.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Dle pokynu Ministerstva dopravy

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace