Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Schvalování individuálního dovozu

04. Základní informace k životní situaci

Schvalování individuálně dovezeného vozidla ze zahraničí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který je místně příslušný dle pobytu nebo sídla firmy

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení originálních zahraničních dokladů, technická prohlídka před registrací, emise, technický protokol s přílohou, doklad o sjednání zákonného pojištění. U vozidel dovezených mimo členské státy EU navíc předložení celního dokladu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o schválení dovozu, osobní účastí na evidenci vozidel a předložením výše uvedených dokladů.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – v oddělení registru vozidel a to s příslušnými pracovníky nebo techniky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedené v bodě č. 6, dále je pak nutno s sebou mít doklady o emisích a STK.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vyplněná žádost o schválení technické způsobilosti vozidla, která je k dispozici u přepážky technika.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí pro přihlášení vozidla 800,- Kč a lze jej uhradit na pokladně MěÚ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 56/2001 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Metodický pokyn MD č. 1/2006.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Žádost o schválení dovezeného vozidla může podat pouze osoba s trvalým pobytem nebo firma se sídlem v ORP Nový Jičín.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – oddělení registru vozidel.

26. Kontaktní osoba

Bc. Libor Macíček

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.9.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.9.2016

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace