Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Registr řidičů (řidičské průkazy, evidenční karty řidiče)

04. Základní informace k životní situaci

1) Výměna řidičského průkaz:

  • povinná výměna ze zákona (zdarma),
  • za poškozený (200 Kč),
  • za ztracený nebo odcizený ŘP (200 Kč),
  • po rozšíření řidičského oprávnění (200 Kč),
  • po změně jména (200 Kč),
  • vyřízení žádosti o výměnu řidičského průkazu v kratší lhůtě 5 pracovních dnů (700 Kč),
  • podmínění ŘO – (200 Kč) + lékařský posudek.

2) Vydání mezinárodního řidičského průkazu (k našemu ŘP) do zemí mimo Evropskou unii (50 Kč + 1x foto) – typu Ženeva (platí na 1 rok) nebo Vídeň (platí 3 roky) – na počkání.

3) Vystavení profesního průkazu pro řidiče z povolání:

  • po absolvování školení (200 Kč),
  • při obnově (200 Kč).

4) Vystavení prvního řidičského průkazu po absolvování autoškoly (občanský průkaz, protokol o zkoušce, + 200 Kč).

5) Výměna cizího řidičského průkazu vydaného jiným státem za český (200 Kč).

6) Výpis z evidenční karty řidiče (15 Kč za jednu stranu + 5 Kč za každou další).

7) Výpis z bodového hodnocení řidiče (15 Kč).

8) Odevzdání řidičského průkazu při udělení zákazu řízení motorových vozidel řidiči (ze zákona povinnost odevzdat ho do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí nebo rozsudku).

9) Vyřízení digitální karty řidiče – poplatek 700 Kč.

Upozornění:
U všech žádostí je nutné vypsat anebo alespoň podepsat žádost, proto je nutné v případě, že žadatel nosí dioptrické brýle, si tyto donést. Kromě mezinárodního řidičského průkazu se už od 01.07.2018 k žádosti nepředkládají fotografie.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Povinnost se nachází na straně držitele řidičského průkazu nebo digitální karty řidiče. V případě převzetí vyhotoveného řidičského průkazu může držitele zastoupit i zmocněnec. Zmocněnec musí předložit ověřenou plnou moc. V plné moci se uvede kdo (plná data) koho (plná data) zmocňuje a zejména k jakému úkonu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel se dostaví na příslušný registr řidičů v úřední den a hodinu, předloží svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas s potvrzením o občanském průkazu, příp. doklad o povolení k pobytu na území ČR) a požádá o provedení úkonu, kdy dále předloží jiné podklady případně vyžadované příslušnými zákonnými normami (např. profesní osvědčení, lékařské posudky, záznamy o zkouškách z odborné způsobilosti).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním dostavením se na registr řidičů.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně, 2. patro.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – registru řidičů a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách, jinak na základě telefonické dohody – podmíněno registrem řidičů nebo prostřednictvím objednávkového systému, nacházejícího se na webu města Nový Jičín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedené v bodě č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Držitel vše vyřídí na příslušném registru řidičů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou uvedené v bodě č. 4.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání řidičského průkazu a řidičského průkazu s profesním průkazem je do 20 dnů od podání žádosti. Vydání mezinárodního řidičského průkazu je na počkání. Vydání digitální paměťové karty do záznamového zařízení je do 15 pracovních dnů od doručení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít, nutno jednat osobně, případně v zastoupení.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – registr řidičů

26. Kontaktní osoba

Miroslava Bartoňová
Mgr. Martina Macháčková

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.05.2023

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace