Využití místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí apod.

03. Pojmenování (název) životní situace

Využití místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí apod.

04. Základní informace k životní situaci

Vyjádření vlastníka komunikace k využití místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí apod.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá využít místní komunikaci pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí apod.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutno požádat vlastníka komunikace (Město Nový Jičín) o vydání souhlasu s využitím místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí apod.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti Městskému úřadu Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad, kontrolní a správní oddělení o vydání souhlasného stanoviska s využitím místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí apod.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, na ulici Divadelní 8.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky kontrolního a správního oddělení Obecního živnostenského úřadu, kancelář č. 016 a 018 v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Průkaz totožnosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě, kontrolní a správní oddělení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě vydání souhlasného stanoviska s využitím místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí apod. je nutno požádat o povolení zvláštního užívání komunikace Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Uhradit případný místní poplatek dle Obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín e-podatelna@novyjicin-town.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

OZV města Nového Jičína č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Jak postupovat při podání žádosti o souhlasné stanovisko s využitím místní komunikace pro reklamní a prodejní zařízení, pořádání sportovních, kulturních, politických či náboženských akcí apod.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad – oddělení kontrolní a správní.

26. Kontaktní osoba

Bc. Pavlína Hastíková
Bc. Lucie Manďáková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – obecní živnostenský úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Neustanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace