Zastupitelé schválili návrhy občanů z Veřejného fóra

Na Veřejném fóru Zdravého města konaném 16. května měli občané poprvé možnost navrhnout příležitosti pro rozvoj Nového Jičína. Každý občan si vybral jeden ze sedmi tematických stolů, u něhož mohl navrhnout vize, které by se měly realizovat. Z každého stolu byly hlasováním vybrány dvě vize, které postoupily do finále mezi čtrnáct příležitostí pro Nový Jičín.

Těchto 14 příležitostí následně prošlo hlasováním na fóru i ve veřejné anketě, která ukázala, o jaké návrhy mají občané města největší zájem. Devět příležitostí, u kterých se potvrdila podpora veřejnosti i v anketě, dostaly označení „ověřené“. Zbývajících pět návrhů zůstalo neověřených, nicméně i tyto prošly diskuzí na komisi Zdravého města, Radě a zastupitelstvu. Komise Zdravého města a doporučila projednat všechny ověřené příležitosti a jednu neověřenou, a to „rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák“, která neuspěla na samotném fóru, nicméně získala hodně hlasů v anketě. Rada města 23.8. a zastupitelstvo města 7.9. pak schválilo, aby se město Nový Jičín zabývalo těmito příležitostmi:

 • Vybudovat síť přírodních cyklostezek „Čertovy stezky“ a zřídit „single trail centrum Čerťák“
 • Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací zástěny, občerstvení, sportovní hřiště apod.)
 • Ozelenit náměstí, především stromy
 • Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních ulicích
 • Vytvořit koncepci parkování ve městě
 • Zajistit brigády pro mládež
 • Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských měst
 • Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
 • Pořádat diskotéky pro mládež

Město nyní bude hledat cesty, jak dané příležitosti realizovat a nejpozději na příštím Fóru Zdravého města na jaře roku 2018 bude občany informovat, jak je s realizací daleko, případně z jakého důvodu některé z nich realizovat nelze. Neschváleno zůstalo buď kvůli nízkému počtu hlasů nebo obtížnosti jejich uvedení do praxe těchto 5 návrhů:

 • Instalovat mobilní WC a grilovací zařízení v turisticky vytížených oblastech (Skalky a Slunný háj)
 • Podpořit navýšení kapacity ZUŠ
 • Vybudovat bezbariérové veřejné WC
 • Vybudovat cyklopruh podél silnice l/57 na průtahu městem
 • Zřídit krizovou pomoc se zaměřením na lidi s duševním onemocněním

I tyto podněty však bude mít město na zřeteli a v případě, že to bude možné, se některé z nich pokusí uvést do praxe.

Podrobné výsledky hlasování naleznete v přiložené tabulce (PDF): Podrobné výsledky hlasování v anketě – Veřejné fórum 2017