Výsledky veřejného fóra a hlasování o nich

V Novém Jičíně proběhlo druhé Veřejné fórum, na kterém občané, zástupci neziskových organizací a podnikatelé podávali návrhy na zkvalitnění života ve městě. Z desítek námětů bylo vybráno 15 příležitostí pro Nový Jičín, například podpora dobrovolnictví u dětí a osob, které pečují o seniory a zdravotně postižené, napojení cyklostezky na Straník, pořízení parkovacích boxů pro kola nebo rozšíření základní školy Montessori. Na fóru se také poprvé hlasovalo o projektech občanů, které budou financovány z participativního rozpočtu města.

„Cílem této akce bylo formulovat příležitosti pro rozvoj města a také získat zpětnou vazbu od veřejnosti k daným tématům,“ vysvětlil místostarosta a politik Zdravého města Nový Jičín Ondřej Syrovátka. Ten také zhodnotil, jak dopadla realizace návrhů z loňského Veřejného fóra. „Začíná se například zpracovávat koncepce parkování, byla navýšena kapacita kontejnerů na bioodpad a chystá se stavba kruhového objezdu u Čedoku. Naopak ozelenění náměstí je bohužel limitováno požadavky památkářů, a tak došlo ke kompromisu a nové dřeviny byly prozatím umístěny pouze do květináčů,“ vypočítával místostarosta.

O vybraných 15 příležitostech mají občané možnost do začátku června hlasovat ještě v anketě na webu města a v Návštěvnickém centru. „Po porovnání výsledků ankety a hlasování na Veřejném fóru bude sestaveno konečných 10 příležitostí, které budou předloženy zastupitelstvu,“ vysvětlil Syrovátka. Stejně se bude postupovat i při výběru projektů z participativního rozpočtu, jejichž autory jsou občané a budou realizovány z rozpočtu města. Na fóru dostal nejvíce hlasů nápad, aby u soukromé školy a rodinného centra na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně vzniklo malované dětské hřiště.

Ankety:

Prezentace z fóra ke stažení:

Všech 15 příležitostí (podle abecedy):

 • Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák
 • Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků)
 • Poradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své blízké (seniory a zdravotně postižené)
 • Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou výměnných pobytů, zavedením mezinárodního Poháru starosty s nejen sportovními aktivitami, ale i jazykovými olympiádami apod.)
 • Revitalizace okolí toků
 • Rozšíření kapacity ZŠ Montessori
 • Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na náměstí
 • Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol Svince (U křížku)
 • Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní
 • Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ)
 • Zajištění možnosti parkování kol u škol
 • Zajištění studentských stáží u zavedených podnikatelů
 • Zapracovat do revitalizace Čerťáku vybudování zázemí pro uživatele Čertových stezek a vybudování pump tracku
 • Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro ohřev jídla)