Výsledky a zhodnocení Veřejného fóra 2019

Ve čtvrtek 25. dubna se uskutečnilo již třetí veřejné fórum, během kterého občané společně s politiky a zaměstnanci MěÚ hledali největší příležitosti k rozvoji Nového Jičína. Z desítek námětů bylo vybráno celkem 16 příležitostí pro Nový Jičín, následně na místo probíhalo hlasování s cílem vybrat z těchto příležitostí 10 nejdůležitějších priorit města na příští rok. Po veřejném fóru byly příležitosti také ověřeny anketou v období od 2. do 19. května.  Do hlasování se zapojilo celkem 500 občanů Nového Jičína a městských částí. Náměty vybrané občany jako nejdůležitější dále poputují k posouzení příslušným odborům, do Komise Zdravého města a MA21, RM a ZM. Priority města podle ankety jsou následující:

Příležitost fórum anketa
hlasů pořadí hlasů (+/-) pořadí
Postavení víceúčelové sportovní haly 27 2. 355 (362/7) 1.
Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné parkovací plochy aj.) 28 1. 104 /104/0) 2.
Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi 26 3. 70 /75/5) 3.
Oživení náměstí zelení 9 8. 45 /45/0) 4.
Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus 11 6.–7. 33 (34/1) 5.
Více brigád pro mladé (15–18 let) 15 5. 20 (22/2) 7.
Vybudování parkovacího domu 2 13.–15. 24 (34/10) 6.
Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením 7 9. 15 /15/0) 8.
Řešení dopravy v centru města v souvislosti s klidovou zónou (Gen. Hlaďo – Tyršova) 11 6.–7. 10 (13/3) 11.
Komplexní úprava Žerotínského parku a Smetanových sadů 2 13.–15. 15 (17/2) 10.
Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů 1 16. 15 (16/1) 9.
Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína 17 4. -3 (9/12) 14.
Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa” 6 10.–11. 7 (10/3) 12.
Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 10.–11. 4 (9/5) 13
Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po celý rok 5 12. -20 (2/22) 15.
Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí 2 13.–15. -92 (44/136) 16.

Související materiály: