Veřejné projednání: režim parkování Novellara

Dne 12. 9. proběhlo v aule radnice MěÚ veřejné projednání, jehož tématem byly varianty řešení režimu parkování na ulici Novellera.

Zápis z projednání:

pdf VP Novellara zápis (pdf, 319 KB)