Veřejné projednání plánovaných změn v MHD v Novém Jičíně

Jízdní řády Městské hromadné dopravy nebyly zásadně měněny po dobu předchozích čtyř let. Plánujeme proto jejich aktualizaci, aby lépe navazovaly na jízdní řády vlakových spojů, příměstských autobusových linek a především aby více vyhovovaly Vám, cestujícím. Mezi zamýšlené změny patří například prodloužení některé z linek k TESCU v Šenově, častější zastavování spojů na zastávce Sokolovská, posílení linky 603 do Loučky nebo zřízení speciální víkendové linky, která by jezdila z Autobusového nádraží přes Loučku přímo na Kojetín. Na veřejném projednání, které proběhne v rámci Evropského týdne mobility 16. září v 16:00 v Aule radnice, se budete moci zúčastnit diskuze o těchto změnách a sami navrhnout, jaké změny byste považovali za vhodné a žádoucí. Vaše připomínky budou sloužit jako cenný zdroj informací pro další postup a také pro dotazník, který obdrží všechny domácnosti ve městě. Následně v říjnu proběhne další projednání k již konkrétním připraveným návrhům.