Veřejné projednání ke Koncepci parkování ve městě

Město Nový Jičín zve občany města na veřejné projednání k připravované Koncepci statické dopravy (KSD), která se zaměřuje na problematiku parkování ve městě. Tento strategický dokument město v posledních měsících vypracovává ve spolupráci se společností UDIMO. Již v podzimních měsících proběhly v rámci analytické fáze průzkumy v oblasti statické dopravy v Novém Jičíně zaměřené na dopravní chování obyvatel, obrátkovost parkování a noční stání. Nyní je zpracovávána návrhová část koncepce, jejímž výstupem budou návrhy opatření v oblasti statické dopravy. V této souvislosti město připravuje veřejné projednání, na kterém budou mít občané příležitost seznámit se s výstupy koncepce a zapojit se do diskuze o konkrétních problematických oblastech ve městě a navrhovaných řešeních v těchto místech. Veřejné projednání proběhne v aule radnice MěÚ v pondělí 17. 2. 2020 od 16 hodin.

pdf Pozvánka na Veřejné projednání (pdf, 1 MB)