Veřejné fórum – anketa k ověření „10P“ (22.5.-16.6.)

Veřejné fórum 16.5.2017

Možnost ovlivnit budoucí směřování města využilo na devět desítek lidí, kteří se zúčastnili Veřejného fóra 16.5.2017 v SVČ Fokus. Každý, kdo na Veřejné fórum přišel diskutovat, si vybral jeden ze sedmi tematických stolů podle oblasti, ke které se chtěl vyjádřit. U něj pak mohl navrhnout jednu nebo více vizí, které by se podle něj měly ve městě realizovat. Z každého stolu byly vybrány 2 návrhy a z fóra tak vzešlo celkem 14 návrhů, u nichž bylo ještě hlasováním určeno pořadí podle důležitosti. Další podrobnosti o průběhu fóra najdete zde.

Hlasování o příležitostech města

Hlasováním v anketě máte možnost ovlivnit, které z příležitostí zůstanou mezi 10P – 10 příležitostmi města. Výsledných 10 příležitostí bude určeno porovnáním výsledků hlasování na samotném fóru a v této anketě. 10P bude v září předloženo zastupitelům a na dalším Veřejném fóru na jaře 2018 bude Vedení města občany informovat o tom, jak se jednotlivé návrhy daří realizovat a u těch, kde realizace vázne nebo není možná, zdůvodní proč.

Každý obyvatel Nového Jičína nebo jeho místní části má 1 hlas, vybírejte prosím právě 2 odpovědi. Hlasovat je možné od pondělí 22.5. do pátku 16.6.2017

Pokud se Vám anketa nezobrazuje níže, můžete hlasovat na tomto odkazu.