Veřejné fórum „Rozmluvíme Nový Jičín“ (15.5. v 16:30 ve Fokusu)

Zdravé město Nový Jičín uspořádá v úterý 15. května 2018 v 16.30 hodin ve velkém sále SVČ Fokus již druhé Veřejné fórum k rozvoji města s podtitulem „Rozmluvíme Nový Jičín“. Fórum je určeno široké veřejnosti, která bude mít možnost diskutovat o příležitostech města u osmi tematicky zaměřených stolů:

  • Sociální oblast a zdravý životní styl (a dále např. sociopatologické jevy – drogy, alkohol, zdravotnictví, bydlení)
  • Životní prostředí
  • Školství, výchova a vzdělávání
  • Ekonomika a podnikání
  • Doprava, bezpečnost a veřejný pořádek (a dále např. parkování, bezpečnost v dopravě, cyklodoprava, chodníky, veřejné komunikace)
  • Veřejná správa a územní rozvoj (fungování úřadu, IT, územní rozvoj)
  • Volnočasové aktivity a cestovní ruch (kultura, sport, spolkový život, neziskové organizace, partnerské města)
  • Mládež (stůl s volným výběrem témat určený dětem a mladým lidem cca od 10 do 21 let)

U každého stolu bude garant z řad zaměstnanců Městského úřadu, který bude odpovídat na případné odborné dotazy. Za každý tematický stůl budou hlasováním vybrány 2 návrhy vnímané občany jako nejdůležitější. Tyto postoupí do „finále“ na hlasovací arch, kde je účastníci fóra svým hlasováním seřadí podle priority. Výstupy akce budou následně součástí veřejné ankety, jejímž cílem bude ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti a vybrat z nich Deset největších příležitostí města – „10P“.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Na úvod bude shrnuto, v jaké fázi je realizace podnětů z loňského veřejného fóra.

V doprovodném programu budou mít účastníci možnost zúčastnit se tomboly o zajímavé a originální ceny. Součástí fóra bude také představení projektů podaných do „participativního rozpočtu“ a hlasování o nich. Zájemcům zajistíme hlídání dětí přímo v budově, které si prosím zamluvte předem na emailu mozaika@mozaikanj.cz. Pro všechny bude připraveno malé občerstvení. Předpokládané ukončení akce je v 19:00.

Plakát ke stažení: