Zdravé město

Ukliďme společně okolí řeky Jičínky

Zdravé město Nový Jičín se i letos připojuje k již tradiční kampani Ukliďme svět/Ukliďme Česko. Místem námi organizovaného úklidu bude část koryta řeky Jičínky (úsek od OC Tabačka směrem k Žilině, k SŠ Technické a Zemědělské). Připojte se k této akci jako dobrovolník a podílejte se tak na jarním úklidu Jičínky i Vy. Sraz je v sobotu 2. dubna 2022 9:00 u mostu přes řeku Jičínku za Tabačkou (ulice Jeremenkova), dále budeme pokračovat směrem k Žilině. Co s sebou? Doporučujeme starší oblečení a pevnou obuv, případně holinky. Pracovní rukavice a pytle nafasujete při zahájení akce. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie. Registrace dobrovolníků je možná a vítaná (kvůli správnému odhadnutí úklidových pomůcek) zde: https://www.uklidmecesko.cz/event/32355