Seminář o ochraně klimatu navštívilo 60 lidí

Ve čtvrtek 28. 11. proběhl v aule Novojičínské radnice seminář zaměřený na příklady dobré praxe v souvislosti s ochranou klimatu. Tématem účastníky akce provázel Mgr. Daniel Tichý, autor dokumentární série Klima mění Česko. “Nejdůležitější je o ochraně klimatu přemýšlet. Můžu například změnit způsob, jak se dopravuji, více využívat městskou dopravu, můžu si dát na střechu fotovoltaiku, ale vůbec se vlastně o to téma zajímat,” uvedl Daniel Tichý, CI2, o.p.s.

Seminář navštívilo 60 lidí všech věkových kategorií. Účastníci akce se během dopoledne seznámili s příklady realizace energetických úspor, využití obnovitelných zdrojů, rozvoje čisté mobility či opatření zvyšujících odolnost krajiny vůči projevům klimatické změny. Dozvěděli se více o dobré praxi ze strany měst a obcí, to vše na konkrétních příkladech.

Účastníci semináře se mimo jiné dozvěděli, které sektory se v jaké míře podílí na vzniku skleníkových plynů, zároveň také, jak je možné tato čísla v budoucnu měnit k lepšímu. Přítomní byli seznámeni se základními souvislostmi v oblasti klimatických změn, zejména pak s adaptačním procesem na místní úrovni. Jak v oblasti dobré praxe firem a obcí, tak i u chování jednotlivců, opakovaně zazněla důležitost prosazování základních principů udržitelného rozvoje ve všech sektorech.

Část diskuze byla také věnována vlivu médií na podobu probíhající diskuze o změnách klimatu v ČR i ve světě, v závěru programu se pak účastníci spolu s lektorem zaměřili na konkrétní kroky, které může učinit každý z nás.

Město Nový Jičín aktuálně zpracovává Katalog adaptačních opatření. Při zpracovávání materiálu přitom čerpá i z podnětů více než 300 občanů, kteří v rámci dotazníkového šetření poskytli zpětnou vazbu týkající se toho, jaké projevy extrémů počasí ve svém okolí registrují a jaká místa ve městě vnímají jako nejvíce ohrožená. Katalog, který je důležitým strategickým dokumentem, by měl být hotov na jaře 2020.