Zdravé město

Projekty pro Nový Jičín letos předložilo 6 předkladatelů

Již čtvrtým rokem mohli občané, a nově také spolky s místní působností, předkládat své návrhy na vylepšení života ve městě v rámci participativního rozpočtu. Této možnosti letos využilo celkem 6 předkladatelů, kteří radnici předložili návrhy na projekty v celkové hodnotě 444 500 Kč. Na nápady občanů je přitom stejně jako v předchozích letech vyhrazeno 200 000 Kč.

Přihlášené projekty jsou různého zaměření, hodnocením ze strany příslušných odborů MěÚ tak aktuálně procházejí tyto návrhy: Deštníková ulice, Discgolf arény pro město Nový Jičín, Kreativní Novojičíňák, Novojičínské houpačky, Přístřešek autobusové zastávky na ul. Gregorova „zdravotní středisko“ a projekt Zpřístupnění lesoparku od jihu. Po hodnocení budou následovat konzultace s předkladateli a projednání projektů Komisí Zdravého města a MA21, právě komise na základě doporučení odborů MěÚ určí, které z předložených projektů postoupí až do finálního hlasování, které je naplánováno na červen tohoto roku. Realizace vítězných projektů pak bude schválena Radou města.  Aktuální informace zveřejňujeme na:  www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/.