Zdravé město

Proběhlo druhé veřejné projednání k MHD

V úterý 19.10.2021 se od 16 hodin konalo druhé veřejné projednání k MHD. S ohledem na připravované změny jízdních řádů MHD Novojičínská radnice již dříve požádala občany, aby jí sdělili své návrhy a podněty – nejprve tak občané mohli učinit na prvním veřejném projednání, které se konalo v září, a následně také prostřednictvím dotazníku, který bylo možné vyplňovat do pátku 8. října 2021. Do dotazníkového šetření se zapojilo téměř 300 občanů. Děkujeme.

Na druhém veřejném projednání již byly prezentovány konkrétní návrhy úprav jízdních řádu, které KODIS zpracoval právě na základě podnětů od uživatelů MHD. Následně probíhala diskuze, v rámci které měli účastníci projednání možnost vznést své podněty a připomínky k rozpracovaným řádům. Nové jízdní řády vejdou v platnost v prosinci tohoto roku.

Návrhy nových jízdních řádů MHD a výsledky dotazníku si můžete prohlédnout zde.

pdf Zápis z veřejného projednání k rozvoji MHD č. 2 (19.10.2021) (pdf, 322 KB)