Přehled plnění priorit z předešlých Veřejných fór

Veřejné fórum je už několikátým rokem jedinečnou příležitostí pro občany města vyjádřit se k životu ve městě a dát zpětnou vazbu k budoucímu směřování Nového Jičína. Letos se fórum mělo konat již počtvrté, z důvodu vládních opatření spojených s pandemií onemocnění COVID-19, však bylo bohužel zrušeno.

Prostřednictvím níže přiložených prezentací se však mohou občané seznámit s tím, k jakému pokroku došlo v plnění priorit schválených v předešlých letech. Zároveň, přestože fórum jako takové se v letošním roce konat nebude, mají i letos občané příležitost ovlivnit budoucí směřování města tím, že se zapojí do příprav Strategického plánu rozvoje města 2021–2027. Od 1. 6. do 15. 7. 2020 se mohou občané zapojit do dotazníkového šetření (dotazník pro občany k vyplnění ZDE) a na podzim se mohou účastnit veřejného projednání k novému strategickému plánu.

Související: