Nový Jičín připravil pro občany další Veřejné fórum

Zdravé město Nový Jičín připravilo pro své občany, členy neziskových organizací a podnikatele už druhý ročník Veřejného fóra. Z diskuze mezi veřejností a zástupci radnice by měly vzejít návrhy pro další směřování města. Veřejné fórum s podtitulem „Rozmluvíme Nový Jičín“ proběhne v úterý 15. května 2018 v 16:30 hodin ve velkém sále Střediska volného času Fokus.

Debatovat se bude o osmi tematicky rozdělených kategoriích. O sociální oblasti a zdravém životním stylu, životním prostředí, školství, výchově a vzdělávání, dopravě, bezpečnosti  a veřejném pořádku, veřejné správě a územním rozvoji, ekonomice a podnikání, volnočasových aktivitách a cestovním ruchu. Posledním samostatným okruhem bude mládež, tedy náměty určené dětem a mladým lidem ve věku od 10 do 21 let.

Na případné odborné dotazy budou odpovídat zaměstnanci městského úřadu. Do diskuze se zapojí také členové vedení města. Výstupy ze setkání budou následně zpracovány do veřejné ankety, ze které vzejde deset největších příležitostí města, takzvaných „10P“.

„Cílem veřejného projednávání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města ze strany veřejnosti. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Na úvod bude shrnuto, v jaké fázi je realizace podnětů z loňského fóra,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Pro účastníky Veřejného fóra je připraven i doprovodný program. Všichni diskutující získají lístek do tomboly o zajímavé ceny.  Rodičům město zajistí i hlídání dětí přímo v budově.  Zájemci si tuto službu musí zamluvit předem na e‐mailu mozaika@mozaikanj.cz.

09.05.2018