Nový Jičín je Skokanem mezi Zdravými městy v roce 2019

Zástupci města Nového Jičína se koncem ledna účastnili 26. konference pořádané Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). Konference s názvem Síťujeme a podporujeme obce se tentokrát konala v Olomouci a již tradičně ji navštívila většina zástupců více než 130 měst, která jsou členy NSZM.

Zatímco v loňském roce zástupci Nového Jičína na akci prezentovali plánovaná a realizovaná opatření v oblasti cyklodopravy (viz prezentace „Městem na kole“), letos na pódium zavítali při jiné příležitosti: v krásném prostředí barokní kaple bývalého klášterního konviktu převzali ocenění „Skokan roku NSZM ČR 2019“. Toto ocenění bývá udělováno městům, obcím a regionům, které v předchozím roce udělaly největší pokrok; Nový Jičín jej obdržel spolu s Městskou částí Praha 10 a obcí Červená Voda. „Ocenění si velmi vážíme, určitě je pro nás závazkem a především motivací dále se snažit být „zdravějším městem,“ uvedla koordinátorka Zdravého města Lucie Hrdličková.

NSZM je platformou pro aktivní města a obce, které spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. „Díky projektu Zdravé město se daří občany zapojovat do diskuze o budoucnosti města a vytvářet prostor, v rámci kterého mají lidé prostor vyjádřit se k různým záměrům a reálně tak ovlivnit rozvoj města,” uvedl místostarosta města Nového Jičína a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.

Město Nový Jičín je řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR od roku 2015. Vstup do sítě iniciovala Ivana Petruchová, která se v roce 2015 stala první koordinátorkou Zdravého města v Novém Jičíně a spolu s politikem Zdravého města, kterým je již od začátku místostarosta Ondřej Syrovátka, do Nového Jičína vnesla nové aktivity a akce. Jednou z prvních akcí pod hlavičkou Zdravého města bylo například veřejné projednání k záměru revitalizace areálu letního kina – projekt revitalizace toho areálu byl dokončen na podzim loňského roku, v místě bývalého letního kina vznikl relaxační areál s vodním prvkem.

V roce 2016 byla Radou města zřízena Komise Zdravého města a MA21, která je tvořena zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Členové komise se dlouhodobě aktivně podílejí na přípravě a organizaci řady akcí pořádaných v rámci projektu Zdravé město. Dále v roce 2016 proběhlo veřejné projednání k záměru výstavby vyhlídky Na Svinci, v květnu jsme se poprvé zapojili do celorepublikového piknikového happeningu Férová snídaně na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů, v září jsme se připojili ke kampani Evropský týden mobility. Proběhly semináře na téma udržitelného rozvoje. Občany jsme zapojili do výběru novojičínského Stromu roku, Památná lípa na Kojetíně, jejíž stáří se odhaduje na více než 500 let, nakonec postoupila do celorepublikového finále ankety, kde se strom umístil na 10. místě. Z dalších aktivit Zdravého města pak např. pro potřeby občanů na podzim roku 2016 vznikla nová interaktivní mapa, v níž jsou zobrazeny kontejnery na tříděný odpad a občané si tak díky mapě mohou jednoduše zjistit, kde se nalézají nejbližší kontejnery na všechny suroviny, které u nás lze třídit.

Do kampaní Evropský týden mobilityFérová snídaně se Nový Jičín zapojil i v roce 2017, v daném roce se také připojil k celorepublikovým kampaním Ukliďme svět, ukliďme ČeskoDo práce na kole. Proběhla veřejná projednání k záměru obnovy Hückelových vilk využití bývalých zahrad u ZŠ Dlouhá, kde na základě zájmu občany vnikly komunitní zahrady. V daném roce se poprvé konalo Veřejné fórum se záměrem získat od občanů města podněty pro budoucí rozvoj města, zároveň mohli občané prostřednictvím pocitových map dát najevo, kde je jim (ne)líbí a kde se (ne)cítí bezpečně.

Výše zmíněné kampaně měly už v roce 2018 předem rezervované místo v kalendáři akcí města a opět se objevily také aktivity nové. Nový Jičín se připojil k městům, kde občané mohou rozhodovat o části financí prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu, který umožňuje předložit konkrétní projekty, jejichž záměrem je zvýšit kvalitu veřejného prostoru – ještě tentýž rok byly realizovány projekty Na SvinecHřiště pro malé velké sviště. Mladí lidé mohli předkládat své návrhy na obohacení života ve městě v rámci výzvy Mládež kraji, díky podpoře Města Nový Jičín a Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje tak byly podpořeny projekty Coffeecake festival, Generyace XYZTancování s Terezou. V roce 2018 také v Novém Jičíně poprvé proběhla školní fóra na základních školách a město využilo nabídky NSZM a s pomocí propracované metodiky a odborníků vypracovalo audity udržitelného rozvoje pro oblast DopravySprávy věcí veřejných.

V loňském roce mohli Novojičíňáci vybírat z celé řady již zavedených aktivit a kampaní: Ukliďme svět, ukliďme Česko, Férová snídaně, Do práce na kole, akce v rámci Evropského týdne mobility, jarnípodzimní cyklojízda, Veřejné fórum aj. Na všech základních školách se konala školní fóra, mladí lidé mohli opět předkládat své návrhy v rámci výzvy Mládež kraji a občané mohli předkládat náměty na zlepšení života ve městě v rámci participativního rozpočtu. Poprvé se Nový Jičín připojil ke kampani Týden bez odpadu, proběhla veřejná projednání k bikesharingu a k úpravám vrcholku Svince. Koncem roku proběhly 2 semináře věnované tématu, Co může pro ochranu klimatu udělat každý z nás?.

Takto tedy probíhal projekt Zdravé město v Novém Jičíně v posledních letech. „Rok 2020 je teprve na začátku, ale věříme, že přinese spoustu přínosných akcí a aktivit pro ty, kterým záleží na tom, aby se nám všem v Novém Jičíně žilo zdravěji a lépe,“ dodala závěrem Lucie Hrdličková. Aktuálně již probíhá sběr podnětů v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2020 (participativní rozpočet) a občané mohou navštívit Veřejné projednání ke Koncepci statické dopravy pro Město Nový Jičín (17. 2. 2020).