Novojičínská Studentská fiktivní firma má za sebou první půlrok fungování

Jedním z šesti podpořených projektů, které byly v loňském roce předloženy místními mladými lidmi v rámci iniciativy Mládež kraji, který v Novém Jičíně realizuje Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, SVČ Fokus a Město Nový Jičín, byl projekt s názvem Studentská fiktivní firma. Cílem projektu bylo vytvořit prostředí, ve kterém budou mít mladí lidé příležitost naučit se novým věcem, uplatnit své znalosti, získat kontakty a stát se součástí komunity s podobnými zájmy a zároveň se podílet na společných projektech, které budou sloužit nejen studentům, ale také ostatním občanům města. Projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč. Nyní má za sebou studentská fiktivní firma půlrok svého fungování, během kterého se už mnohé událo. Níže si můžete přečíst krátké shrnutí činnosti tohoto studentského uskupení.

Začátkem loňského listopadu proběhla úvodní schůzka pro uchazeče, zároveň probíhala i náborová kampaň s cílem oslovit co nejvíce aktivních studentů. Počet členů této studentské iniciativy se nakonec ustálil na 10 studentech z Mendelovy SŠ, Gymnázia Nový Jičín a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm. Tým studentů se začal scházet pravidelně vždy v pondělí odpoledne ve „své kanceláři“ – Mendelova SŠ studentský projekt podpořila mj. tím, že studentům vyhradila prostor v jedné z místností, kde mají studenti vlastní skříně pro součástky a projekty a také vlastní stůl a dataprojektor k využití.

Studentská fiktivní firma brzy po zahájení své činnosti narazila na limity svého názvu, který zahrnuje zavádějící slovo „fiktivní“ – studenti se proto rozhodli pro přejmenování na ETSIN – student technology. Dále také pracovali na svém logu, firemních barvách a dalších prvních firemní identity, výsledkem je logo firmy a zpracovaný logo manuál.

Dále už se studenti zaměřili na návrhy, výběr a postupnou realizaci konkrétních projektů, kdy každý člen firmy měl příležitost navrhnout svůj projekt. Po prezentaci návrhů a hlasování se skupina rozhodla pro postupnou realizaci těchto projektů:

  • Měřiče do tříd (Mendelova SŠ)
  • Vánoční světelná show
  • Reflektory (pro světelnou show a akce pořádané studenty)
  • Měřiče průchodu lidí (pro místa, kde bude jednorázově nebo dlouhodobě potřeba měřit průchod lidí)
  • Tabule pro zobrazení textu (pro SVČ Fokus)
  • Tetris (jako propagace firmy, možnost zapůjčení na akce pro děti)

Pro výše uvedené projekty byly nakoupeny potřebné součástky díky finanční podpoře poskytnuté v rámci dotačního programu Mládež kraji, projekty budou postupně realizovány, s jistým zpožděním oproti původním plánům, tyto plány byly přece jen narušeny současnou epidemiologickou situací v souvislosti s COVID-19. Aktuálně však studenti již pracují na projektu měřičů do tříd a mají také např. rozpracovanou mobilní aplikaci a vlastní webové stránky.

Výše uvedený text vychází z přiložené zprávy o činnosti projektu studentské fiktivní firmy. Autorem je autor projektu a ředitel firmy David Nahorniak.