Zdravé město

Novojičíňáci přihlásili do participativního rozpočtu 5 projektů

Občané do 11. února, kdy byl termín pro podání Projektů pro Nový Jičín, přihlásili celkem 5 nápadů, co by rádi ve městě vybudovali. Limit pro projekty byl pro letošek zdvojnásoben: celkem je na projekty vyhrazeno 400 000 Kč, přičemž náklady na jeden projekt mohou být až do výše 200 000 Kč.

Přihlášeny byly projekty s názvem Automatický externí defibrilátor (AED) k laickému použití v lokalitě Čertův mlýn, Dokončení revitalizace Kamenného divadla, Soptíkova herna ve Straníku, Veřejné grily v Novém Jičíně a Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín. Předpokládané náklady přihlášených projektů jsou předkladateli vyčísleny na 634.928 Kč vč. DPH. Nyní probíhá kontrola formálních náležitostí, dále budou projekty projednány na jednotlivých odborech města. Pokud je následně odsouhlasí Komise zdravého města, bude o jejich pořadí hlasovat veřejnost ve druhé půli května. Realizovány budou všechny projekty na předních místech, které se v souhrnu vejdou do 400.000 Kč.