Nápadům z Veřejného fóra mohou občané dávat hlas i elektronicky

V Novém Jičíně proběhlo třetí Veřejné fórum. Občané na něm navrhli 16 příležitostí, které by mohly zlepšit život ve městě. O podnětech, které vzešly z diskuse mezi veřejností a zástupci městského úřadu, se ještě bude hlasovat od 30. dubna do 19. května v anketě na webu města. Veřejnost na fóru také vybírala projekty občanů, které budou financovány z participativního rozpočtu. I k tomuto tématu bude od 6. května spuštěna anketa na stránkách Nového Jičína. Hlasování k projektům participativního rozpočtu potrvá do 26. května.

Účastníci Veřejného fóra dali nejvíce hlasů podpoře prvků, které by ve městě zadržovaly vodu. Dalším nejčastěji zmiňovaným požadavkem byla výstavba víceúčelové sportovní haly nebo vyznačení sítě přírodních cyklostezek. Z podnětů pro participativní rozpočet se veřejnosti nejvíce líbilo venkovní fitness u Střediska volného času Fokus a venkovní čítárna ve Smetanových sadech. Třetí v pořadí se umístil nápad vybudovat veřejný gril na Skalkách.

„Letošní účast více než stovky lidí z řad veřejnosti nás velice potěšila. Zdá se, že lidé vnímají, že jejich návrhy se město zabývá a že v možnosti ovlivňovat budoucnost města i mimo termíny voleb začínají vidět smysl. Mě osobně potěšilo, že zvítězilo ekologické téma a že i lidé v Novém Jičíně si uvědomují, že současné plýtvání vodou je neudržitelné a také naše město se tomu bude muset přizpůsobit,“ uvedl místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.

„Účastníci fóra dali najevo, kde vnímají největší příležitosti pro rozvoj města. Nyní je důležité tyto formulované příležitosti ověřit u co nejširšího okruhu občanů. Do veřejné ankety se mohou zapojit všichni obyvatelé Nového Jičína a rozdělit mezi uvedené návrhy dva kladné a jeden záporný hlas. Anketa je umístěna na webu města v sekci „Zdravé město a MA21“, uvedla koordinátorka Zdravého města Lucie Hrdličková. Elektronické hlasování rozhodne, co bude z rozpočtu města realizováno a kterých 10 příležitostí neboli 10P bude předloženo zastupitelstvu ke schválení. Anketa je na: https://www.novyjicin.cz/verejneforum10p/.

Vloni veřejnost zařadila do příležitostí například umístění panoramatické mapy na Svinci nebo poradenskou pomoc osobám pečujícím o své blízké, které postihlo onemocnění. Oba podněty budou realizovány ještě letos. Na Svinci bude umístěn kukátkový sloup a pro osoby pečující o své blízké město připravuje kurzy a manuál. Loňské vítězné návrhy pro participativní rozpočet, aby u soukromé školy a rodinného centra na ulici Bohuslava Martinů vzniklo malované dětské hřiště a sportovní aktivita Na Svinec, kdy je elektronicky zaznamenáván počet výstupů na kopec, už byly realizovány.

03.05.2019