Na veřejném projednání se diskutovalo o možnosti zavedení sdílených kol

V rámci Evropského týdne mobility 2019 se konalo 17. září veřejné projednání, jehož tématem byla možnost zavedení systému sdílených kol v Novém Jičíně – tento podnět vzešel přímo od občanů na Veřejném fóru, které se konalo letos na jaře.

Projednání se účastnil i zástupce společnosti Rekola, který přítomným představil koncept sdílených kol a přiblížil, jak bikesharing funguje v ČR. Následně koordinátorka Zdravého města Lucie Hrdličková zprostředkovala zkušenosti z jiných měst a cyklokoordinátorka Lenka Ondřejová přítomné seznámila s realizovanými i plánovanými cykloopatřeními.

Veškeré podklady včetně zápisu z projednání si můžete prohlédnout níže (viz přílohy). Během diskuze pak účastníci projednání řešili možnou podobu bikesharingu v našem městě, zajímali se o podmínky a podobu zkušebního provozu a vznesli řadu námětů. Na projednání bude navazovat anketa ověřující zájem o službu mezi občany města.

Podklady: