Na radnici se konalo veřejné projednání k připravované Koncepci parkování

V pondělí 17. 2. se od 16:00 konalo v aule radnice MěÚ veřejné projednání k aktuálně zpracovávané Koncepci statické dopravy pro Město Nový Jičín. Zhotovitel koncepce, Ing. Petr Macejka, Ph.D. přítomné seznámil s výstupy analytické části a zároveň představil návrhovou část zaměřující se především na změny v regulaci parkování v centru, možnosti navýšení počtu parkovacích míst na sídlištích a na to, zda Nový Jičín potřebuje parkovací dům a kde by bylo nejlepší ho umístit. Následovala diskuze, v rámci které mohli přítomní vznést své dotazy a připomínky.

Projednání navštívilo cca 70 účastníků z řad veřejnosti, připojili se také zástupci místních SVJ a SBD. Koncepce bude hotova do konce února 2020. Výstupem tohoto strategického dokumentu bude mj. akční plán navrhující konkrétní opatření na nejbližších 5 let.

Prezentace a zápis z projednání:
pdf Prezentace: Veřejné projednání ke KSD (pdf, 3 MB)
pdf Zápis z veřejného projednání ke KSD (17. 2. 2020) (pdf, 752 KB)

Související materiály:
pdf Bilance poptávky a nabídky v centru města (pdf, 16 MB)
pdf Nabídka parkováni v centru města (pdf, 15 MB)
pdf Návrh úprav parkování – východní část (pdf, 16 MB)
pdf Návrh úprav parkování – západní část (pdf, 16 MB)
pdf Odstavování vozidel v bytové zástavbě 2019 – návrh (pdf, 14 MB)
pdf Odstavování vozidel v bytové zástavbě 2019 (pdf, 14 MB)
pdf Poptávka parkování dle regulace v centru (pdf, 16 MB)
pdf Skladba poptávky v centru města ve špičkové hodině (pdf, 16 MB)
pdf Stupeň automobilizace v bytové zástavbě v roce 2019 (pdf, 15 MB)