Město Nový Jičín vyhlásilo 4. ročník participativního rozpočtu

Město Nový Jičín vyhlásilo již čtvrtý ročník výzvy participativního rozpočtu s názvem „Projekty pro Nový Jičín 2021“. Hlavním cílem výzvy je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Radnice města se díky výzvě dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Občané naopak díky výzvě mají možnost předložit nápady na konkrétní projekty pro město Nový Jičín a spolupodílet se tak na tvorbě celkového vzhledu města.

V minulosti bylo prostřednictvím participativního rozpočtu podpořeno např. vybudování hřiště s fitness prvky před SVČ Fokus, zřízení čtecího koutku ve Smetanových sadech či pořízení mobilního zastřešení do místní části Straník.

Své projekty mohou předkládat fyzické osoby starší 15 let, a nově také zástupci spolku s působností na území města. Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze 1 návrh. Náklady jednoho projektu mohou být max. ve výši 100 000 Kč. Na projekty participativního rozpočtu v roce 2020 zastupitelstvo města vyčlenilo částku 200 000 Kč.

Projekty je možné předkládat ve lhůtě od 4. ledna do 15. února 2021. Veškeré informace a související podklady najdete zde.