Zdravé město

Hlasování o Projektech pro Nový Jičín 2021 je zrušeno, vítězné projekty vzešly z jednání komise

Město Nový Jičín již čtvrtým rokem umožnilo občanům předkládat návrhy na vylepšení života ve městě v rámci participativního rozpočtu. V letošním roce bylo ve stanovené lhůtě předloženo celkem 6 projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí a následně také hodnocením ze strany příslušných odborů MěÚ. Jako realizovatelné (s úpravami) odbory vyhodnotily 4 projekty, které byly dle 26. května 2021 předkladateli prezentovány a projednány na jednání Komise Zdravého města a MA21.

V termínu od 1. do 15. června 2021 mělo probíhat hlasování o vítězných projektech. Hlasování veřejnosti je však zrušeno, protože vítězné projekty nakonec vzešly už ze samotného jednání komise, která doporučila realizovat pouze a právě 2 projekty, které pokryje alokace dané výzvy. Co se týče dalších 2 projektů, tak 1 byl stažen samotným předkladatelem, který nesouhlasil s realizací projektu v upravené podobě na základě podnětů odborů MěÚ. Poslední projekt nebyl v upravené podobě komisí doporučen k realizaci, a tím pádem nepostoupil do hlasování. Realizace vítězných projektů nyní bude schválena RM. Podrobné informace najdete v zápise z jednání komise, který je přiložen níže.

Vítězné projekty:

  • Discgolf arény pro město Nový Jičín (předpokládané náklady 59.000 Kč)
  • Novojičínské houpačky (předpokládané náklady 99.923 Kč)

Nepodpořené projekty:

  • Zpřístupnění lesoparku od jihu – komise projekt nedoporučila realizovat v upravené podobě
  • Přístřešek autobusové zastávky na ulici Gregorova „zdravotní středisko“ – staženo předkladatelem
  • Deštníková ulice – nerealizovatelné
  • Kreativní Novojičíňák – nesoulad s výzvou, doporučeno předložit v rámci programových dotací města, konkrétně na podporu volnočasových aktivit

Související podklady: