Zdravé město

Dotazník k plánované revitalizaci Smetanových sadů

Město Nový Jičín v současné době ve spolupráci s odborníky zpracovává Studii revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně. Předmětem této studie je celkové zhodnocení stavu parkunávrh úprav vedoucí především ke zkvalitnění sadových úprav, povrchů a zlepšení orientace v prostoru parku. Před plánovanou úpravou veřejného prostranství bychom rádi zapojili obyvatele města do přípravy této studie, a to tak, aby výsledné úpravy reagovaly na potřeby návštěvníků parku.

Obracíme se proto na širokou veřejnost a prosíme o vyplnění anonymního dotazníku, který je umístěn zde a který má pomoci zmapovat, jaké představy a očekávání mají obyvatelé a uživatelé tohoto oblíbeného novojičínského parku.

Online dotazník je možné vyplnit do 22.04.2022, ve fyzické podobě bude dotazník doručen do každé domácnosti v Novém Jičíně v dubnovém vydání Novojičínského zpravodaje a následně je možné jej vhodit do označené schránky (Park Smetanovy sady) v návštěvnickém centru Nový Jičín na Masarykově náměstí 45.