Zdravé město

Díky participativnímu rozpočtu ve městě přibyly 4 discgolfové koše

Discgolf arény pro město Nový Jičín – tak zněl název jednoho z vítězných projektů podpořených v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2021, jehož cílem bylo instalovat na čtyřech různých místech v rámci Nového Jičína disgolfové koše vhodné pro trénování hry na krátkou vzdálenost.

Nová discgolfová stanoviště vznikla díky členům spolku Moravian Gators Nový Jičín na místech odsouhlasených pracovníky MěÚ. Projekt byl realizován v průběhu měsíce listopadu. „Discgolfové koše jsou určeny jak profesionálním disgolfistům, tak široké veřejnosti. Najdete je na travnaté ploše poblíž etážového stání v Loučce, v areálu ZŠ Komenského 66, na Skalkách kousek od bývalého minigolfového hřiště a před SOŠ Educa,“ uvedla koordinátorka Zdravého města Lucie Hrdličková. Všichni, kteří mají zájem si hru vyzkoušet, mohou využít možnosti výpůjčky disků, které jsou k dispozici v Návštěvnickém centru.

Náklady na realizaci projektu činily 59.000 Kč vč. DPH. Celková cena zahrnuje pouze náklady na pořízení košů. Členové spolku totiž při předkládání projektu přislíbili, že veškeré práce související s dopravou a instalací košů zajistí zdarma, což také učinili. „Horní limit pro projekty předkládané v loňském roce činil 100.000 Kč vč. DPH na 1 projekt. Pro příští rok Rada města na základě podnětu Komise Zdravého města odsouhlasila navýšení limitu na 200.000 Kč a tím pádem celkové alokace na projekty na 400.000 Kč. Věříme, že to přispěje k větší motivaci Novojičíňáků přednést své vlastní návrhy, jak naše město obohatit,“ doplnil garant participativního rozpočtu místostarosta Ondřej Syrovátka.

Příjem žádostí do výzvy Projekty pro Nový Jičín 2022 bude zahájen 05.01.2022, veškeré informace občané najdou na webu města v sekci „Participativní rozpočet“.