Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství

doc Žádost o vydání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů dle § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (doc, 51 KB)
doc Žádost o přidělení sběrné nádoby, QR kódu (doc, 82 KB)
doc Žádost o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (doc, 44 KB)