Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – ochrana zemědělského půdního fondu

doc Žádost o vyjádření k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí (doc, 34 KB)
doc Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (doc, 51 KB)