Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – lesní hospodářství

docx Žádost o vynětí z PUPFL (docx, 22 KB)
docx Žádost o výjimku ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech do 80 let (docx, 22 KB)
docx Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře PO (docx, 18 KB)
docx Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře FO (docx, 20 KB)
docx Žádost o ZS podle par. 14 odst. 2 lesního zákona (docx, 20 KB)
docx Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku (docx, 20 KB)
docx Žádost o povolení delší lhůtky k zalesnění – zajištění kultury (docx, 22 KB)
doc Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (doc, 44 KB)
doc Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (doc, 44 KB)
rtf Oznámení o konání organizované nebo hromadné akce v lese (rtf, 50 KB)