Žádosti a formuláře – Odbor správních agend – občanské průkazy, CD a EO

MV ČR – formuláře ke stažení

doc Žádost – zrušení údaje o místu trvalého pobytu (doc, 38 KB)
doc Plná moc (písemná plná moc k zastupování účastníka řízení) (doc, 23 KB)
pdf Elektronická žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o občanských průkazech (pdf, 160 KB)
pdf Elektronická žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o cestovních dokladech (pdf, 89 KB)
doc Sdělení k ukončení trvalého pobytu na území ČR (doc, 22 KB)
pdf Žádost o zprostředkování kontaktu (pdf, 39 KB)
pdf Hlášení adresy pro doručování (pdf, 19 KB)
doc Žádost o poskytnutí údajů vedených v evidenci CD (doc, 22 KB)
doc Žádost o poskytnutí údajů vedených v evidenci OP (doc, 25 KB)