Žádosti a formuláře – Odbor kancelář vedení města

doc Oznámení o konání shromáždění (svolavatel fyzická osoba) (doc, 48 KB)
doc Oznámení o konání shromáždění (svolavatel právnická osoba) (doc, 55 KB)
doc Doplňující informace (doc, 32 KB)
doc Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství (doc, 27 KB)
doc Žádost o povolení výjimky (doc, 43 KB)