Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o poskytnutí propagačních materiálů z rozpočtu města Nový Jičín.

04. Základní informace k životní situaci

Propagační materiály se poskytují zejména k samostatné prezentaci města, k propagaci města na akcích, kterých se účastní město nebo se poskytují na akcích jiných subjektů, které propagují město.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické osoby, fyzické osoby.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemné žádosti o propagační předměty jsou zasílány pomocí online formuláře https://forms.gle/ViWKAb1kN9MGQyb97

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním online formuláře https://forms.gle/ViWKAb1kN9MGQyb97

08. Na které instituci životní situaci řešit

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků, Masarykovo náměstí 45, Nový Jičín

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků, Masarykovo náměstí 45, Nový Jičín, 2. poschodí, tuzemské akce — Andrea Býmová, DiS., tel.: 556 768 364, e-mail: andrea.bymova@novyjicin.cz nebo zahraniční akce — Kristýna Juliová, tel.: 556 768 364, e-mail:
kristyna.juliova@novyjicin.cz
, osobně: pondělí až pátek 08:00 – 15:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Elektronický formulář: https://forms.gle/ViWKAb1kN9MGQyb97

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost bude vyřízena do 14 kalendářních dnů. Žádost musí být podána 14 kalendářních dnů před konáním akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronický formulář: https://forms.gle/ViWKAb1kN9MGQyb97

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

18. Jaké jsou související předpisy

Žádosti se řídí dle dodatku č. 1 Směrnice č. 5/2016 „Vynakládání rozpočtových prostředků na reprezentaci a propagaci města“ s účinností od 01.07.2017.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné právní formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ORJ Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků

26. Kontaktní osoba

Mgr. Radka Bobková, MBA, tel: 556 768 398, Andrea Býmová, DiS., tel: 556 768 364, Kristýna Juliová, tel: 556 768 364

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.01.2023 (odebrání odkazu na MestoKlobouku.cz)

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Odkaz na webové stránky

Informace o podání žádosti naleznete na:

https://icnj.cz/stranka/propagacni-predmety.html