Vývoz silničního vozidla do zahraničí

03. Pojmenování (název) životní situace

Vývoz vozidla do zahraničí.

04.  Základní informace k životní situaci

Podání žádosti o vydání registračních značek na vývoz.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

Vlastník silničního vozidla osobně nebo na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace

Předložení technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), protokol o evidenční kontrole ne starší 30 dnů, odevzdání registrační značky v počtu odpovídajícím kategorii vozidla, údaje o osobě nebo firmě, na kterou bude vydána/y registrační značka/y a dokladu totžnosti.

07. Jakým způsobem můžeme zahájit řešení životní situace

Dostavit se na registr vozidel a předložit výše uvedené doklady.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností v České republice.

V Novém Jičíně se jedná o Odbor dopravy, oddělení registru vozidel – odloučené pracoviště Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy, registr vozidel v úředních hodinách:
PO, ST:  08:00 – 11:00  12:00 – 17:00
ÚT, ČT:  08:00 – 11:00  12:00 – 15:00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedeny v bodě č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz je k dispozici na přepážce, popř. na stránkách Ministerstva dopravy ČR – www.mdcr.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání nové registrační značky:

  • Osobní automobil, nákladní automobil: 450,- Kč
  • Motocykl, přípojné vozidlo, traktor: 250,- Kč

Poplatek lze hotově nebo platební kartou uhradit na pokladně MěÚ nebo na přepážce.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška 343/2014 Sb. o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

21. Nejčastější otázky

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace), je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – oddělení registru vozidel

26. Kontaktní osoba

Bc. Libor Macíček

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Dle pokynu Ministerstva dopravy

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace