Výstraha předpovědní povodňové služby ČHMÚ – Povodňová bdělost: 28.06.2020 21:00 hod. – 30.06.2020 12:00

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ, SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č.: 000230
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000229 vydanou 27.06.2020 v 11:48:55 hodin.
Územní platnost: ORP Nový Jičín

Povodňová bdělost
Nízký st. nebezpečí
28.06.2020 21:00 hod. – 30.06.2020 12:00 hod.

Popis: Vlivem předchozího nasycení území a predikovaným srážkám očekáváme vzestupy hladin vodních toků s předpokládaným dosažením 1. SPA, ojediněle i 2. SPA, a to zejména na menších vodních tocích.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Meteorologická situace: Během neděle začne počasí u nás ovlivňovat od západu studená fronta, která se bude vlnit a ovlivňovat počasí ještě v pondělí zejména na Moravě a ve Slezsku.