Výstraha ČHMÚ – Vysoké teploty: 04.08.2022 10:00 hod. – 05.08.2022 21:00 hod.

VÝSTRAHA ČHMÚ, SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000301
Odesláno: 03.08.2022 11:38:23
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000300 vydanou 02.08.2022 v 11:02:33 hodin
Územní platnost: ORP Nový Jičín

 

Vysoké teploty
Nízký st. nebezpečí
04.08.2022 10:00 hod. – 05.08.2022 21:00 hod.

Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.

Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

 

Meteorologická situace: Kolem tlakové výše, jejíž střed se bude zvolna přesouvat ze střední nad severovýchodní Evropu, k nám bude zesilovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu.